“Biz devletler koalisyonu kurmuyoruz, insanları birleştiriyoruz” Jean Monnet

"Durmak yok… Avrupa halkları için “birlik dışında bir gelecek yok çünkü…” Jean Monnet