Jean Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğu

Jean Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğu

İngiltere dışında diğer AB üye ülkelerindeki 1 yıllık İngilizce programların yer aldığı Jean Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğu güncellenmiştir. Jean Monnet Burs programına başvuru yapmış adaylar, AB üyesi ülkelerde akademik çalışma yapmak üzere üniversite veya üniversiteye eş değer kuruluşlara başvurularını yaparken sadece İngiltere veya sadece söz konusu katalog ile sınırlı ya da bağlı olmayıp katalog dışında AB üyesi Ülkelerde bulunan diğer üniversite ve üniversiteye eşdeğer kuruluşlara da başvuru yapabilirler. 

Adaylara, başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı ile ilgili program arayışları esnasında Jean Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğu’nu incelemeleri tavsiye edilmektedir.

Adaylar, kesinlikle Katalogda yer alan akademik programlarla sınırlı değildir; program başvurularını yaparken söz konusu Katalogda yer almayan fakat AB üyesi ülkelerde bulunan ve duyuruda belirtilen hususları karşılayan diğer üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlara da başvuru yapabilirler. 

x