Jean Monnet Burs Programının Amacı, Kapsamı, Tarihçesi

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Jean Monnet Burs Programı 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulmuştur.

1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkanı sağlayarak başlayan Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden birisidir. 

Aradan geçen sürede Jean Monnet Burs Programının uygulaması aşağıda belirtilen üç farklı dönem içerisinde gerçekleşmiştir. 

3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg' da toplanan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 17 Aralık 2004 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nden aldığı yetki ile “Türkiye-AB Müzakere Çerçeve Belgesi”ni onaylaması ile resmen başlayan Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri Jean Monnet Burs Programının yeniden şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.

Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan bu önemli gelişmeye paralel olarak, Jean Monnet Burs Programının III. Döneminde amaç Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması olmuştur.

2007-2008 akademik yılı ile başlayan Jean Monnet Burs Programının III. dönemi o zamanki adıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) şimdiki adıyla T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Jean Monnet Burslarına başvuruların alınması ve başvuruların değerlendirme süreci Merkezi Finans ve İhale Biriminin sorumluluğundadır. Merkezi Finans ve İhale Birimi aynı zamanda burs programının sözleşme makamıdır. Burs sözleşmesi, burs almaya hak kazananlar ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalanır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ise burs programının etkin yürütülmesinden sorumlu olan uygulama makamıdır. Burs Programının duyurusu, tanıtılması, burs almaya hak kazananların uygun eğitim programlarına yerleştirilmesi, bursiyerlerin eğitimleri boyunca ve sonrasında izlenmesi, bursiyerlere her türlü desteğin sağlanması, bursiyerlerle sürdürülebilir iletişim kanallarının oluşturulmasından T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı sorumludur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi yukarıda bahse konu tüm çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği ve işbirliği ile yürütmektedir.